New Tales of The Flying Fox (1984) จิ้งจอกภูเขาหิมะ

ตัวอย่างหนัง New Tales of The Flying Fox (1984) จิ้งจอกภูเขาหิมะ

ดูหนังออนไลน์ New Tales of The Flying Fox (1984) จิ้งจอกภูเขาหิมะ
ปีที่ฉาย :

เสียง : ไทย

New Tales of The Flying Fox (1984) จิ้งจอกภูเขาหิมะ on IMDb6.9 HD
เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องดำเนินในปีรัชกาลเคียงล้งฮ่องเต้ปีที่สิ่ สิบห้า โดยฉากหลังเกิดขึ้นที่ภูเขาหิมะทางตอนเหนือ จิ้งจอกภูเขาหิมะโอ้วฮุยมีนัดสะสางบัญชีส่วนตัวกันกั บเจ้าบ้านแซ่โต่วซึ่งอาศัยอยู่บนหุบเขา เจ้าบ้านโต่วทราบว่าจิ้งจอกภูเขาหิมะมีฝีมือสูงเยี่ย มดังนั้นจึงได้เชื้อเชิญยอดฝีมือจากทั่วสารทิศมารับม ือ อันได้แก่ พุทธหน้าทอง เมี้ยวนั้งหงส์ผู้ได้รับขนานนาบว่าพิชิตทั่วแผ่นดินไ ร้ผู้ต่อต้าน หลวงจีนชราป้อชิว และฮ่วมปังจู้(ประมุขพรรคแซ่ฮ่วม)พรรคกกระยาจกกอบกู้ ฮั่น โดยที่เมี้ยวเยียกลั้งธิดาของเมี้ยวนั้งหงส์ได้รุดขึ ้นเขามาก่อนบิดา ในขณะเดียวกันสำนักมังกรฟ้าฝ่ายเหนือใต้ ได้ติดตามสองพ่อลูกแซ่เทาขึ้นมายังเซาะซัว(ภูเขาหิมะ )ด้วยเนื่องจากข้องใจเกี่ยวกับการตายของอดีตเจ้าสำนั กคนก่อนฉั้งกุยลุ้ง จนในที่ทั้งหมดก็ได้มารวมกันที่หมู่ตึงตระกูลโต่ว
ในขณะที่ทั้งหมอรอจิ้งจอกภูเขาหิมะโอ้วฮุยอยู่นั้นก็ ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับจุดมุ่งมาของตน โดยทั้งหมดเริ่มจากเรื่องราวของสมบัติประจำสำนักมังก รฟ้าซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสมบัติของเจ้าช่วงอ๋องลี้จื่ อเซ้งนั่นเอง โดยเมื่อครั้งที่ลี้จื่อเซ้งถูกโง้วซำกุย(อู๋ซานกุ้ย )หักหลังชักนำกองกำลังนอกด่านเข้าสู่ตงง้วนนั้นได้ติ ดลงล้อมของข้าศึก ในขณะที่อับจนหนทางองค์รักษ์คนสนิทของช่วงอ๋องแซ่โอ้ วฉายาจิ้งจอกเหินฟ้า ได้ออกอุบายโดยนำศพของทหารมาปลอมแปลงเป็นศพของช่วงอ๋ องแล้วยอมสวามิภักดิ์ต่อโง้วซำกุย ในขณะที่เจ้าช่วงอ๋องได้หนีไปเร้นกายยังหุบเขาไกลตา ภายหลังนั้นจิ้งจอกเหินฟ้าได้พยายามยุแยงให้โง้วซำกุ ยขัดแย้งกับราชสำนัก แต่น่าเสียดายที่องค์รักษ์อีกสามคนของเจ้าช่วงอ๋อง อันได้แก่ แม่ทัพเมี้ยว ฮ่วม และฉั้งต้องเข้าใจผิดจิ้งจอกเหินฟ้า จนเป็นเหตุให้จิ้งจอกเหินฟ้าถูกทั้งสองฆ่าตาย
พอบุตรชายของจิ้งจอกเหินฟ้าทราบเรื่องเข้าก็ได้นัดหม ายองค์รักษ์ทั้งสามคนมาพบ และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจ้าช่วงอ๋อง น่าเสียดายที่องค์รักษ์ทั้งสามคนนั้นวู่วามพอทราบเรื ่องเข้าต่างก็ฆ่าตัวตายโดยไม่บอกกล่าวสาเหตุ จนนำมาซึ่งความเจ็บแค้นของบุตรหลานและพาลเข้าใจว่าบุ ตรของจิ้งจอกเหินฟ้าดำเนินอุบายอำมหิตต่อองค์รักษ์ทั ้งสามคน
ดาบของเจ้าช่วงอ๋องนั้นเป็นลายแทงขุมทรัพย์ที่เจ้าช่ วงอ๋องใช้ซุกซ่อนไว้ก่อนพ่ายแพ้แก่ทัพราชวงศ์เช็ง โดยต้องใช้คู่กับปิ่นปักผมของตระกูลเมี้ยวจึงจะหาลาย แทงถูก
ภายหลังเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีปริศนาการตายขององค์รั กษ์ทั้งสามยังคงไม่เป็นที่คลี่คลาย จนกระทั่งถึงรุ่นของเมี้ยวนั้งหงส์ โอ้วเจ่กตอ(โอ้วดาบเดียว)สองสามีภรรยา ฉั้งกุยล้ง และฮ่วมปังจู้
เมื่อราวๆยี่สิบเจ็ดปีก่อนนั้น เมี้ยวนั้งหงส์ได้ติดตามหาร่องรอยของโอ้วเจ่กตอ โดยใช้วิธีประกาศว่าตนเป็นผู้พิชิตทั่วแผ่นดินไร้ผู้ ต่อต้านออกไปเพื่อสะกิดให้โอ้วเจ่กตอต้องการประลองยุ ทธ์ด้วย วิธีนี้บังเอิญได้ผลพอดี โอ้วเจ่กตอและโอ้วฮูหยินซึ่งขณะนั้นตั้งครรภ์ใกล้คลอ ดบุตรก็ได้เข้าสู่แผ่นดินตงง้วนเพื่อรับคำท้าประลองข องเมี้ยวนั้งหงส์ โดยที่ผ่านเมี้ยวนั้งหงส์นั้นมีผู้ติดตามมาด้วยก็คือ ฉั้งกุยล้งและศิษย์สำนักมังกรฟ้า และฮ่วมปังจู้
โดยความจริงนั้นเมี้ยวนั้งหงส์ไม่ได้คิดถึงความแค้นข องรุ่นองค์รักษ์ทั้งสี่แต่อย่างใด แต่หากคิดไม่ตกเกี่ยวกับปริศนาการหายตัวของบิดาและบิ ดาของฉั้งกุยล้ง ซึ่งเขาเชื่อว่ามีสาเหตุเกี่ยวกับโอ้วเจ่กตอด้วย ดังนั้นเพื่อต้องการทราบความจริงต้องเอาชนะโอ้วเจ่กต อเท่านั้น
ฝ่ายโอ้วเจ่กตอนั้นความจริงก็ได้ใช้สอยให้หมอพกช้ำซึ ่งทำคลอดให้แก่ฮุหยินของตนได้ไปบอกให้แก่เมี้ยวนั้งห งส์แล้วตลอดจนสาเหตุแห่งความแค้นนับร้อยปีของสองตระก ูล แต่ตอนนั้นความลับนี้มิได้เปิดเผยเพราะเมี้ยวนั้งหงส ์ไม่อยู่และผู้รับฟังข้อความก็คือฉั้งกุยล้งซึ่งฉั้ง กุยล้งมุ่งหมายกำจัดทั้งสองคนจึงไม่ต้องการให้ความลั บนี้เปิดเผย(เพราะตั้งใจจะให้ทั้งเมี้ยวนั้งหงส์และโ อ้วเจ่กตอตกตายพร้อมกัน) ภายหลังหมอแก้ฟกช้ำผู้นั้นก็คือหลวงจีนชราป้อชิวนั่น เอง
เมี้ยวนั้งหงส์และโอ้วเจ่กตอยิ่งประลองยุทธ์กันยิ่งน ับถือเลื่อมใสกันและกัน จนกระทั่งคิดนับถือกันเป็นสหาย เมี้ยวนั้งหงส์บอกว่าหากตนได้ตกตายไปขอให้โอ้วเจ่กตอ ไปฆ่าเซียงเกี่ยมเม้งเพื่อล้างแค้นให้แก่น้องชายและน ้องสะใภ้ตนด้วย และตนก็รับปากว่าหากโอ้วเจ่กตอต้องตายภายใต้คมกระบี่ ตนก็จะรับทารกน้อยนั้นเป็นบุตรบุญธรรมด้วย
ทั้งสองต่อสู้กันติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันยังไม่รู้ผล จนกระทั่งโอ้วฮูหยินสังเกตออกว่าหนึ่งในท่าไม้ตายของ เมี้ยวนั้งหงส์คือ ท่าตวัดกระบี่กระเรียนขาวสยายปีกนั้นก่อนใช้เมี้ยวนั ้งหงส์จะกระตุกก่อนใช้ออกดังนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ส่งเ สียงไอให้สามีตนชิงสยมก่อนในจังหวะที่ท่านี้จะบรรลุผ ล โอ้วเจ่กตอแม้ได้ชัยแต่ก็ไม่ภูมิใจเพราะเห็นว่าตนมีภ รรยาช่วยดังนั้นจึงบอกว่าทั้งสองแลกเปลี่ยนอาวุธกันโ ดยโอ้วเจ่กตอจะใช้เพลงกระบี่ตระกุลเมี้ยว ส่วนเมี้ยวนั้งหงส์ให้ใช้เพลงดาบตระกูลโอ้ว
ภายหลังเมี้ยวนั้งหงส์เห็นว่าตนร่ำเรียนเพลงดาบได้ช้ ากว่าโอ้วเจ่กตอรำเรียนเพลงกระบี่ ดังนั้นดัดแปลงท่าซัวเอาเลียะปอ(นางนวลโฉบเคลื่อน)ขอ งเพลงดาบตระกูลโอ้วโดยจากเดิมนั้นท่านี้ฟันลงก่อนแล้ วค่อยฟันขึ้นจึงกลายเป็นฟันขึ้นก่อนแล้วค่อยฟันลง ดาบนี้พอดีฟันถูกโอ้วเจ่กตอความจริงสมควรฟันจนแขนขาด แต่เมี้ยวนั้งหงส์ยั้งมือเอาไว้ ส่วนโอ้วเจ่กตอก็เตะโต้ซึ่งความจริงสามารถทำให้พิการ หรือตายได้แต่โอ้วเจ่กตอยั้งเท้าไว้จึงทำให้ไม่สามาร ถลุกได้เท่านั้น
แต่มิคาดทั้งสองกันเป็นเวลาหลายวันต่างนับถือเลื่อมใ สกันและกันจนบางวันนั้นนอนด้วยกันและวางอาวุธไว้ด้าน นอก จนมีผู้ฉาบยาพิษเอาไว้ ดาบของเมี้ยวนั้งหงส์พอสะกิดโลหิตของโอ้วเจ่กตอพิษก็ แล่นเข้าสู่หัวใจทันที โอ้วฮูหยินพอเห็นสามีสิ้นใจก็แทงท้องตายไปด้วยโดยฝาก ฝังให้เมี้ยวนั้งหงส์เลี้ยงดูบุตรของตน
แต่เมี้ยวนั้งหงส์พอเห็นสองสามีตระกูลโอ้วตายก็ตกใจจ นทำอะไรไม่ถูก พอกลับไปยังห้องของโอ้วเจ่กตอก็เห็นว่าทารกหายไปแล้ว จึงเข้าใจว่าทารกนั่นตายและสาบานว่าจะต้องสืบทราบสาเ หตุการตายของโอ้วเจ่กตอสองสามีภรรยาและบุตรให้ได้
ความจริงนั้นบุตรของโอ้วเจ่กตอถูกเพ้งอาสี่เด็กรับใช ้ที่โอ้วเจ่กตอช่วยเหลือไว้ อุ้มออกมาจากโรงเตี้ยม ซึ่งเพ้งอาสี่วิ่งหนีฉั้งกุยล้งจนถูกฟันแขนขาด
ภายหลังยี่สิบเจ็ดปีเพ้งอาสี่ก็เลี้ยงดูทารกคนนั้นจน เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นจิ้งจอกภูเขาหิมะในวันนี้นั่นเอง
ส่วนการตายของฉั้งกุยล้งเกิดจากความคับแค้นใจที่ถูกโ อ้วฮุยสืบทราบว่าตนเป็นผู้วางยาพิษจนเป็นเหตุให้บิดา มารดาต้องตายดังนั้นจึงทำทีเป็นถอนตัวเร้นกาย เพื่อหลบหนีโอ้วฮุย แต่มิคาดภายในวันประกาศตัวล้างมือเมี้ยวนั้งหงส์กลับ ปรากฏกายที่ห้องหับของตน โดยเมี้ยวนั้งหงส์มาหาฉั้งกุยล้งเพื่อต้องการทราบถึง สาเหตุการตายของภรรยาตน(ซึ่งเป็นชู้กับฉั้งกุยล้ง) ฉั้งกุยล้งรู้สึกเสียใจและบอกว่าก่อนตายน้ำลั้ง(ภรรย าของเมี้ยวนั้งหงส์)ฝากปิ่นปักผมคืน เมี้ยวนั้งหงส์พอได้ปิ่นปักผมก็สาธิตวิธีการเปิดปิ่น ให้ฉั้งกุยล้งดูจนปรากฏลายแทงขุมทรัพย์ซึ้งใช้คู่กับ ดาบวิเศษของลี้จื่อเซ้ง ฉั้งกุยล้งรุ้สึกคับแค้นจนอยากตายจึงยิงเกาทัณฑ์พิษข องเทาจื้ออันฆ่าตัวตาย จนเป็นเหตุให้สำนักมังกรฟ้าผิดใจกับสองพ่อลูกแซ่เทาจ นติดตามมาถึงเซาะซัวนั่นเอง
พวกละโมภโลภมากทั้งหมดเห็นดังนั้นจึงครากุมเมี้ยวเยี ยลั้งเอาไว้และนำปิ่นปักผมของนางติดมือไปเพื่อหาตำแห น่งของขุมทรัพย์ซึ่งอยุ่บนภูเขาหิมะแห่งนี้ และนำเมี้ยเยียกลั้งไปซ่อนไว้ในห้องใหญ่ของบ้านตระกู ลโต่ว ซึ่งโอ้วฮุยขึ้นเขามาพอดีแล้ว เห็นมียอดฝีมือมากมายจึงแอบไปซุกตัวที่เตียงนอนก่อนแ ต่บังเอิญไปนอนเตียงเดียวกันกับเมี้ยวเยียกลั้งพอดี แต่เห็นเมี้ยวนั้งหงส์ติดกับดักของเจ้าบ้านแซ่โต่ว ซึ่งอันทีจริงนั้นเจ้าบ้านแซ่โต่วและฮ่วมปังจู้ได้รั บว่ายวานจากราชสำนักให้จับกุมเมี้ยวนั้งหงส์โดยที่รา ชสำนักคิดว่าเมี้ยวนั้งหงส์เป็นภัยต่อแผ่นดินนั่นเอง โอ้วฮุยเห็นเมี้ยวนั้งหงส์ถูกล่ามโซ่จึงเข้าไปช่วยเห ลือ จนเมี้ยวนั้งหงส์หลุดจากพันธนาการ แต่เมี้ยวนั้งหงส์เห็นบุตรีของตนอยู่เตียงเดียวกันกั บโอ้วฮุยจึงเดือดดาลจนกระทั่งลงมือ โอ้วฮุยเห็นว่าเรื่องยากคลี่คลายจึงผละจากไปก่อน
โอ้วฮุยพออกจากบ้านของโต่วฮีเม้ง ก็ทราบว่าพวกหลวงจีนป้อชิวต้องไปที่ขุมทรัพย์ของช่วง อ๋องแน่ ซึ่งอันที่จริงนั้นขุมทรัพย์ช่วงอ๋องเป็นสถานที่พบรั กของโอ้วเจ่กตอสองสามีภรรยานั่นเอง ขอเล่ากลับไปยังความหลังบ้างแต่เดิมนั้นนอกจากดาบวิเ ศษ ปิ่นปักผมแล้ว ยังมีบทกวีที่บอกลายแทงของขุมทรัพย์อีก โอ้วเจ่กตอทราบเรื่องกวีจึงออกตามหาขุมทรัพย์ส่วนโอ้ วฮูหยินเป็นญาติของโต่วฮีเม้งก็ทราบเรื่องนี้ด้วย ทั้งสองพอหาขุมทรัพย์ไปบังเอิญมีเรี่องกัน แต่ยิ่งต่อสู้ยิ่งนิยมชมชอบกันในที่สุดร่วมมือกันหาข ุมทรัพย์จนเจอ และต่างสาบานรักกันโดยบอกว่าทรัพย์สมบัติของช่วงอ๋อง ไหนเลยยิ่งใหญ่เท่ารักแท้โดยเขียนไว้ที่ผนังภายในขุม ทรัยพ์ และยังได้เขียนบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้โอ้วฮุย อีกด้วย พอโอ้วฮุยโตขึ้นได้มาอาศัยอยู่กับโต้วฮีเม้งด้วยโต่ว ฮีเม้งละโมภอยากได้ทรัพย์สมบัติพอดีเห็นห่อผ้า”พิชิต ทั่วแผ่นดินไร้ผู้ต่อต้าน”ของเมี้ยวนั้งหงส์ที่เคยห่ อให้โอ้วฮุยตอนแรกเกิด ก็เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับขุมทรัยพ์จึงได้เก็บมันเอาไ ว้ครอบครอง ซึ่งโอ้วฮุยได้ขึ้นเขาหิมะขึ้นมานั้นก็เพื่อต้องการห ่อผ้านี้คืนนั่นเอง
ซึ่งภายในขุมทรัยพ์นั้นนอกจากอักษรจารึกรักแท้ของโอ้ วเจ่กตอสองสามีภรรยาแล้วยังมีศพของบิดาของเมี้ยวนั้ง หงส์และฉั้งกุยล้งตายโดยสภาพศพอยู่ในท่วงท่าฆ่าฟันกั นอยู่ด้วย
โอ้วฮุยเห็นพวกหลวงจีนป้อชิวโลภมากจึงปิดทางเข้าออกข องขุมทรัยพ์เอาไว้ โอ้วฮุยและเมี้ยเยียกลั้งรู้สึกชอบพอกันจึงสาบานฝากร ักกันโดยเมี้ยวเยียกลั้งบอกว่า”ข้าพเจ้าจะเลียนเยี่ย งมารดาท่าน มิให้เป็นเยี่ยงมารดาข้าพเจ้าเด็ดขาด”อันหมายความว่า ตนจะรักมั่นโอ้วฮุยจำแม้วันตายเหมือนกันโอ้วฮูหยิน และจะไม่ทรยศหักหาญน้ำใจตนดังที่น้ำลั้งทำกับเมี้ยวน ั้งหงส์นั่นเอง
ส่วนเมี้ยงนั้งหงส์พอสยบเหล่ายอดฝีมือได้ ก็ติดตามโอ้วฮุยและธิดาของตนมา เห็นทั้งสองกอดกันกลางหิมะ ก็พลันสะกิดถึงภรรยาของตนเองจนคิดจะฆ่าโอ้วฮุย
ฝ่ายโอ้วฮุยเองก็ต้องการพิสูจน์ว่าระหว่างดาบตระกูลโ อ้วของตน กับเพลงกระบี่ตระกูลเมี้ยวของท่าน ที่แท้เป็นวิชาฝีมือใดเป็นอับดับหนึ่งของแผ่นดินกันแ น่
ทั้งสองได้ต่อสู้กันบนยอดของภูเขาหิมะ โดยเมี้ยวนั้งหงส์อาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนิ่นนา นกว่าบวกกับเคล็ดความพิสดารของวิชาฝีมือเข้าหักหาญโอ ้วฮุย ส่วนโอ้วฮุยอาศัยพละกำลังที่หนุ่มแน่นกว่าเข้าต่อกร
จนกระทั่งในที่สุดเมี้ยวนั้งหงส์สามารถลุกไล่โอ้วฮุย จนมือไม้ปั่นป่วนได้และทันใดนั้นก็ติดตามมาด้วยท่าตว ัดกระบี่กระเรียนขาวสยายปีกทันที แต่โอ้วฮุยทราบถึงจุดอ่อนจุดนี้จึงคิดชิงลงมือ
จิ้งจอกภูเขาหิมะจบด้วยปริศนาทิ้งเอาไว้

ความคิดเห็น

หนังอื่นๆ น่าสนใจ

ดูหนังออนไลน์ฟรี Every Secret Thing (2014) เอ็ววี่ซีเคร็ทติ่ง
6.1
HD
Every Secret Thing (2014) เอ็ววี่ซีเคร็ทติ่ง
ดูหนังออนไลน์ฟรี Goodbye My Princess EP47 ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา ตอนที่47
8.3
HD
Goodbye My Princess EP47 ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา ตอนที่47
ดูหนังออนไลน์ฟรี SINGER proudly presents DEAW 13 เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 13
HD
SINGER proudly presents DEAW 13 เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 13
A5
A6
A7
A8
ดูหนังออนไลน์ ดูหนังใหม่ชนโรงฟรี HD

nungfree-master.com รับประกัน หนังคุณภาพ ความชัดใกล้เคียง Bluray มากที่สุดในไทย ขอหนังได้ภายใน 3 วัน ด้วยความชัดระดับ HD ในกรณีที่หนังไม่เก่าเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป เว็บหนังเราเน้นคุณภาพเรื่องความเร็วในการโหลดและที่สำคัญไม่มีโฆษณาให้กวนใจในทุกๆด้านรวมถึงตอนที่คุณกำลัง ดูหนัง ไม่ว่าจะเป็น ซีรี่ส์ USA หนังไทย หนังตลก หนังฝรั่ง การ์ตูน เรามีให้คุณอย่างครบครัน .... สิ่งที่เราคำนึงมากที่สุดคือการอัพเดท หนังใหม่ๆ อยู่เสมอทุกๆวัน ไม่ว่าคุณอยากจะดูเรื่องไหนในโลกนี้ทั้งเก่าและใหม่ เราจะพยายามหามาให้คุณได้ดูอย่างเต็มที่ สามารถดูผ่านระบบ Android , Iphone , Ipad ได้อย่างไม่มีสะดุด โหลดเร็วที่สุดในไทยเรากล้ารับประกัน ถ้าคุณพร้อมคุณโปรดจำชื่อ เว็บหนังคุณภาพนี้เอาไว้
สำหรับในอนาคตอันใกล้นี้ ท่านจะได้พบกับตัวเล่นหนังที่ในเมืองไทยแห่งนี้ไม่มีใครทำได้แบบเราอีกแล้ว ซึ่งเราจะเพิ่มปุ่มเลือก ซับภาษา , ปุ่ม เลือกเสียงระบบ SoundTrack , Thai และ ปุ่มเลือกความชัดระดับ FullHD 1080p , รวมถึงหนัง 3D บ้างประปลาย รอให้คุณพิสูจน์แล้ววันนี้กับ การดูหนังรูปแบบใหม่ที่สำคัญ คือทุกอย่าง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีโฆษณาให้กวนใจ

อ่านต่อ

นอกจากนี้เรายังมี หนังใหม่ชนโรง 2019 2020 เต็มเรื่อง มาให้ท่านได้เลือกชมกันแบบซูมชัดๆ หนังมาสเตอร์ หรือหนังใหม่เสียงซาวด์แทรก ซับไทย ก็มีให้เลือกจากตัวเล่น ดูหนังออนไลน์ ของแต่ละเรื่องครบทุกประเภทหนัง ได้แก่ ดูหนังแอคชั่น หนังบู๊มันๆ, หนังดราม่า, หนังโรแมนติก, หนังสยองขวัญ หนังผี, หนังเกาหลี ดูซีรี่ย์, หนังสืบสวนสอบสวน, หนังซุเปอร์ฮีโร่ MARVEL DC, หนังการ์ตูน แอนิเมชั่น ,หนังภาคต่อ หนังดังทั้งไทย เอเชีย และต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรามีทีมงานที่คอยอัพเดตหนังออนไลน์ใหม่ด้วยความรวดเร็วที่สุดให้ท่านได้รับชมกันแบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการดูหนังใหม่ชนโรง หนังที่มีคะแนนเรตติ้งสูงจาก IMDB และ Netflix ท่านจะได้รบชมหนังใหม่ก่อนใครได้จากที่นี้ ซึ่งเราจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการดูหนังของเราให้ดียิ่งขึ้นให้เหมาะกับการเข้ารับชมของคนจำนวนมาก นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างหนังใหม่และเนื้อเรื่องย่อของหนังให้ท่านได้เลือกชมก่อนตัดสินใจดูภาพยนต์เรื่องโปรดของท่าน